Brändikuvaukset suunnitteilla? 

Laadukkaat brändikuvat luovat haluttua mielikuvaa ja asemoivat yrityksen haluttuun segmenttiin. Onnistuneiden brändikuvausten taustalla on aina riittävä suunnittelu ja kommunikointi tekijöiden välillä. Mitä isommat kuvaukset ovat sitä useampi henkilö on antamassa niihin oman panoksensa ja jokaisella tulisi päässään olla sama visio lopputuloksesta.

Ohessa vinkkejä kuvausten järjestämiseen: 

VISUAALINEN KONSEPTI:

Nykyään puhutaan edelleen valitettavan usein yritysilmeestä tarkoittaen graafisia elementtejä. Tänä päivänä kuvien osuus eri kanavissa luo paljon enemmän mielikuvaa yrityksestä kuin esim. yksittäinen logo. Siksi on tärkeää, että yrityksellä on, tai sille luodaan, kokonaisvaltainen kuvallinen visuaalinen konsepti graafisen ilmeen lisäksi.

Konseptia on hyvä sanoittaa mutta myös mood board luo kaikille selkeää yhtenäistä mielikuvaa. Hyvin laaditusta mood boardista käy ilmi useita asioita esimerkiksi kuvien kuvakoosta, valaistuksesta, kuvarajauksista- ja suunnista, puvustuksesta, käytettävän rekvisiitan määrästä, miljööstä, väreistä, ihmisistä jne.

Kun yrityksellä on selkeä mielikuva ja mood board halutusta visuaalisesta ilmeestä sekä tarpeista päästään yksittäisen kuvauksen järjestämiseen. Tärkein muistisääntö lienee, että kaikki kuvassa oleva luo jotain mielikuvaa eli mahdollisuuksien mukaan jokainen yksityiskohta olisi pohdittava. Toisaalta ei ole tarkoituksen mukaista viettää unettomia öitä ennen kuvauksia vaan varmistua isoista linjoista ja edetä kuvauksissa välillä improvisoiden.

TAVOITTEET:

Mihin eri kanaviin ja mihin tarpeeseen kuvia tarvitaan? Tuleeko kuvat nettisivuille taustakuvaksi vai onko tarkoitus luoda kuvia todella erottuvaan mainoskampanjaan? Tarve ja tavoitteet määrittävät niin kuvien sisältöä, tyyliä kuin mittasuhteitakin.

KUVAUSSUUNNITELMA:

Kuvaussuunnitelma kannattaa luoda aina, se varmistaa osaltaan onnistuneen lopputuloksen. Kuvaussuunnitelmaan tulisi sisällyttää ns. luova osuus eli listaus suunnitelluista kuvista ja mood board sekä lisäksi perustiedot kuten kuvauspaikka, aikataulu, tekijöiden yhteystiedot jne.

AMMATTILAISTEN VALINTA STILLKUVAUKSIIN:

Kuvaideoiden sisällöstä riippuen on ihannetilanteessa kuvauksissa runsas määrä oman alansa ammattilaisia. Joskus laadukkaisiin kuviin riittää kun osaava pienyrittäjä hoitaa itse koko projektin. Mitä isompi brändi on kyseessä sitä enemmän on myös resursseja.

Resursseista ja kuvausideasta riippuen pohdi mihin ammattilaisiin sinun tulee panostaa.

Kuvataako paljon ihmisiä lähikuvissa? Kenties meikkaaja on tarpeen, usein se lisää myös kuvattavien esiintymisvarmuutta, varsinkin jos kyseessä on esim. henkilökunnan kuvaukset. Vai kuvataanko laajoja kuvia tehdasmiljööstä? Tällöin tilojen kuvauksiin ja valaisemiseen erikoistunut valokuvaaja on paras valinta.

Stillkuvauksissa voidaan tarvita useita ammattilaisia toteutusvaiheessa, joista osa voi tehdä useampaakin roolia: valokuvaaja, valaisija, meikkaaja, kampaaja, puvustaja, lavastaja, rekvisitööri…Lisäksi kuvauksissa on toki paikalla myös mahdolliset mallit, asiakkaan edustajia ja mainostoimistoväkeä jotka antavat oman tärkeän panoksensa lopputulokseen.

IHMISIÄ KUVISSA?

Jos kuvissa on ihmisiä huomioi casting eli roolitus, puvustus ja maskeeraus.

Brändikuvauksissa tulisi pohtia tarkasti esiintyvien henkilöiden luomaa mielikuvaa koska usein katsojan tulisi samaistua johonkin näistä hahmoista. Toki tyylilajina voi toimia myös täysin päinvastaisten henkilöiden esittely. Oli kuvaukset sitten toteutettu naapurin lasten tai ammattimallin kanssa tulee aina laatia sopimus, jossa on määritelty mm. kuvankäyttöoikeudet ja mahdollinen palkkio.

Puvustuksella ja maskeerauksella luodaan voimakasta mielikuvaa henkilön iästä, persoonasta, arvoista, sosioekonomisesta asemasta, ammatista jne.  Vaikka olen puvustanut satoja tuotantoja käytetään välillä isoissakin tuotannoissa rahan säästämiseksi myös avustajien omia vaatteita. Tällöin tarkat ohjeet ja vaatevaihtoehtojen läpikäynti on tärkeä osa laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 

MISSÄ KUVATAAN?

On tärkeää pohtia kuvataanko studiossa vai lokaatiossa ja kuinka valmiina sopiva kuvauspaikka löytyy, tarvitaanko kuvauslupaa tai muita erityisjärjestelyjä. Kuvauspaikasta riippuen tilaa tulee valaista tai se tarvitsee laajempaa lavastusta tai rekvisiittaa. Ammattimainen valokuvaaja, valaisija, stailisti ja rekvisitööri ideoi mielellään kuvasisältöjä ja osaa huomioida kuvausten vaatimukset.

Kaipaatko apua kuvausten konseptointiin ja järjestämiseen? Autan mielelläni 20 vuoden kokemuksella!

 

”THE ALTERNATIVE TO GOOD DESIGN IS ALWAYS BAD DESIGN. THERE IS NO SUCH THING AS NO DESIGN.”

miia@innollinen.fi

0407415006

miia@innollinen.fi

0407415006